Financiering & sponsoring

 

Stichting Voorhaven Concerten is een ideële organisatie zonder winstoogmerk. 

Via sponsoring, subsidies en entree gelden worden de concerten gefinancierd. 

In het oprichtingsjaar 2021 zal onderzocht worden welke fondsen aangeschreven kunnen worden. 

Vanaf de oprichting zullen er activiteiten georganiseerd worden om bredere bekendheid te creëren.

Sponsoring en persoonlijke giften behoren tot de mogelijkheid om de Siichting Voorhaven Concerten te ondersteunen.

 

De Stichting Voorhaven Concerten zoekt sponsoren!

Het is voor bedrijven en instellingen mogelijk om de Stichting Voorhaven concerten te sponsoren.

Met uw financiële steun kunnen wij in 2022 onze eerste concertserie gaan organiseren!

Ons bankrekeningnummer is NL 45 RABO 0374482004 tnv Stichting Voorhaven Concerten.

 

Optie 1: Hoofdsponsor van de Stichting Voorhaven Concerten

U betaalt de Stichting jaarlijks 1000,- of meer.

Ieder jaar kunt u opnieuw beslissen of u doorgaat of stopt met de sponsoring.

In ruil daarvoor zetten we het logo van uw bedrijf of instelling op onze frontpage met een directe link naar uw website.

Daarnaast vermelden we u in al onze reclame-uitingen.

 

Optie 2: Vriend van de Stichting Voorhaven Concerten

U betaalt de Stichting jaarlijks 100,-

Ieder jaar kunt u beslissen of u doorgaat of stopt met de donatie.

In ruil daarvoor zetten we u op de Vriendenlijst van onze website.

 

Optie 3: Eenmalige sponsoring

Het is natuurlijk altijd mogelijk om eenmalig een mooi bedrag op de rekening van de Stichting Voorhaven Concerten te storten.